Експертне крило

Експерти – вони завжди поруч, щоб навчити та показати приклад. Це люди, які підтримують та мотивують. Це люди, які скажуть як та де потрібно зробити, щоб досягти успіху та бажаних результатів.

Наталія Вавдіюк
д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту Луцького національного технічного університету. Досвід управління проектами за програмами: Європейського Союзу Tempus IV, Британської ради, Американських Рад, територіального співробітництва країн Східного партнерства “Україна – Білорусь”. Проходила стажування в Памуккальскому університеті (Туреччина), Краківській політехніці ім.Тадеуша Костюшко (Польша), Інституті політехніки Браганси (Португалія), Вірменському державному університеті (Вірменія). Сфера наукових інтересів: детінізація економіки, економічна...
Канюка Інна
Старший виклалач кафедри загальної, вікової та педагогічної психологіі Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Кандидат психологічних наук. Лауреат премії Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України. Координаторка проектів:«Visions and Reflections: Our Shared Environment», «Перформенс Студентського плейбек театру на Фестивалі аматорських театрів» (Латвія, Лімбажі).   Учасниця: «Інноваційний університет та лідерство. Фаза...
Арсен Келічавий
Кандидат економічних наук. доцент КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Координатор проектів, тренер, експерт з моніторингу та оцінки проектів у співпраці з МОМ, USAID, GIZ тощо. Консультант Міжнародної організації міграції в рамках проекту “Сприяння відбудові та сталому розв’язанню проблем ВПО та постраждалого від конфлікту населення в Україні”. Організатор, лектор, тренер міжнародних та національних заходів з питань вищої...
Ірина Іващук
д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету. Лауреат премії Президента України для молодих вчених (2006 р.). Має досвід роботи у виконанні проектів програми Європейського Союзу Tempus Tacis, проходила стажування в Université Lumière Lyon 2 (м. Ліон, Франція). Сфера наукових інтересів: питання глобального економічного розвитку, міжнародні економічні відносини, реформи у науково-освітній сфері.  
Ірина Дегтярьова
к.філол.н., докторант кафедри права та євроінтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Заступник голови Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, visiting researcher у Фундації польських ректорів (м.Варшава, Польща). Сфера наукових інтересів: державне управління, політика у сфері вищої освіти і науки, міжнародна діяльність і міжнародне партнерство у...
Юрій Орел
к.держ.упр., доц., декан факультету соціально-економічного управління, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Є автором 28 публікацій, з них 23 наукових та 5 – навчально-методичного характеру та учасником 21 наукової конференції, за матеріалами 13 з них опубліковано наукові праці. Також брав участь у...
Усюк Тетяна
Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, заступник декана факультету економіки та менеджменту (з навчальної роботи) Житомирського національного агроекологічного університету Учасник проектів: 2012 – “Кон’юнктура світового та регіональних ринків агропродовольчої продукції груп 01-24 УКТ ЗЕД та її вплив на ринкову рівновагу на аграрному ринку України”, Міністерство аграрної політики та продовольства України, ЖНАЕУ. 2016-2019...
Тетяна Шиян
канд.пед.наук, доцент кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету ім. В.О.Сухомлинського. Участь у міжнародних проектах: Міжнародна літня школа «Навчання впродовж життя та освіта у Швеції», Шведський Інститут, м.Лунд, Швеція; університетський курс «Демократія, права людини: глобальні перспективи в освіті», факультет суспільних дисциплін та кафедра педагогіки Університету м. Умеа, Швеція; Програма професійного розвитку «Культурна політика в умовах глобалізації...
Роман Помазан
Архітектор та урбаніст бюро Урбан Састейн Архітектура. Архітектурна практика з 2008 року, заснування УрбанЛабКиїв – 2014, реалізовані проекти – ЖК Паркове місто, Комфорт Таун. Іноваційний архітектор, міський планувальник, урбаніст, дослідник міст та кульутрний активіст. Фокусується на сталому розвитку та зеленій архітектурі, ревіталізації промислових теренів та збереженні природного середовища, розвитку культурних громадських просторів. Разом з місцевими...
Поліщук Марина
Викладач кафедри стратегії підприємств КНЕУ ім. В. Гетьмана Національний фасилітатор програми “Активні громадяни” від Британської ради, тренер проекту “Школа волонтерів”, волонтер. Сфера інтересів: популяризація волонтерства, стимулювання громадської активності, молодіжна робота  
Ольга Полікарпова
к.е.н., ст.викладач кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Має досвід роботи у міжнародних проектах Erasmus+ (Krynica, Poland, 2015). Сфера наукових інтересів: монетарні режими, монетарна політика ЄВС, макропруденційна політика.  
Ольга Криворучко
працівник Міністерства освіти і науки України. Магістр з державного управління економікою ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Сфери інтересів: державна політика у сфері освіти і науки, регіональна політика, розвиток територіальних громад, молодіжна політика.  
Олена Лісічкіна-Мельник
Аспірантка Київського Національного Економічного Університету імені Вадима Гетьмана. Фінансист, випускниця Харківського національного університету будівництва та архітектури. Сфера інтересів: державна політика у сфері природокористування, сталий економічний розвиток в контексті глобалізації, інтелектуальний розвиток молоді.  
Олександр Потій
д.т.н., професор кафедри безпеки інформаційних та технологій Харківського національного університету ім.. В. Каразіна, заступник головного конструктора АТ Інститут інформаційних технологій. Проводить активну громадську роботу у сфері інформаційної та кібербезпеки держави, електронного врядування, електронної ідентифікації. Заступник голови науково-експертної ради з питань розвитку інфраструктури відкритих ключів України при Міністерстві юстиції України, член Громадської ради Державної служби спеціального...
Олександр Длугопольський
д.е.н., професор кафедри економічної теорії, директор НДІ інноваційного розвитку та державотворення Тернопільського національного економічного університету. Має досвід роботи у міжнародних проектах TEMPUS (Leeds Metropolitan University, UK, 2004; Sapienza University, Italy, 2007), “Інноваційний університет та лідерство” (University of Warsaw, Poland, 2014), Erasmus+ (Krzyżowa, Poland, 2015). Сфера наукових інтересів: суспільний сектор, публічні фінанси, соціальна економіка, антикорупційні реформи,...
Олег Серняк
Кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу та менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту Тернопільського національного економічного університету Керівник Громадської організації «Молодіжне телебачення», заступник голови Громадської організації «Асоціація сприяння розвитку безперервної освіти громадян», Голова Правління ОСББ «Пасічнянське» (м. Івано-Франківськ), член Національної спілки журналістів України Тренер із 10-річним стажем: сертифікований тренер із інтерактивних методів навчання,...
Олег Кулініч
К.держ.упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики ХарРІ НАДУ при Президентові України. Аналітик, керівник проектів, тренер, коуч. Автор-розробник настільних та інтелектуальних ігор. Досвід управлінської діяльності в органах місцевого самоврядування (понад 8 років). Експерт Програми підтримки молодіжної політики у країнах регіону Східного Партнерства (EPYRU). Член координаційної ради з питань реалізації проектів і програм міжнародної технічної допомоги...
Оксана Мельник
к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ “КНЕУ ім. В. Гетьмана” Національний фасилітатор семінарів та тренінгів: тренінг «Стратегія лідера щодо розвитку органу влади», Школа вищого корпусу державної служби; стратегічна сесія «Формування стратегії розвитку міста», Кам’янець-Подільська міська Рада. Сфера інтересів: стратегія підприємств, стратегічний процес на підприємствах, управління змінами, економічна безпека, управління нематеріальними активами, управління соціальними проектами.
Надія Стець
Менеджер проектів. Бізнес-тренер. Психотерапевт в позітум- та гештальт-підході. Спеціалізація: «Організаційне консультування та розвиток бізнесу». Ключові компетенції: управління персоналом, організаційне консультування, психотерапія, управління проектами.
Надія Говорун
викладач кафедри германської філології Киівського університету імені Бориса Грінченка, учасник волонтерської групи “Лєнта за лєнтою”. Сфера наукових інтересів – міжкультурна комунікація  
Микола Семенов
Кандидат педагогічних наук, доцент, дослідник у сфері вищої освіти. Має досвід створення та впровадження системи управління якістю освіти в університеті, розробки нормативних документів та стандартів організації навчального процесу. Досвід організації та впровадження дистанційного та змішаних форм навчання, зокрема в умовах переміщеного університету. Більш двадцяті років викладає курс програмування. Коло наукових інтересів: вища освіта, система забезпечення...
Марта Коновалова
К.н. з державного управління, викладач кафедри соціальної політики НПУ імені М.П. Драгоманова. Організатор та співорганізатор численних міжнародних конференцій та круглих столів з питань соціальної політики та соціального забезпечення. Сфера інтересів: державнне управління, організація та функціонування державної служби, соціальна політика та макроекономічна діяльність держави, вища освіта.
Лідія Айзікова
викладач кафедри іноземних мов Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Інтереси – Іноземна мова як засіб професійного та особистісного розвитку –  Соціальні аспекти сталого розвитку – Глобальна компетентність для міжнародного лідерства – Крос-культурні комунікації сучасної молоді. Міжнародна літня школа «Вступ до стратегій сталого розвитку», Шведький Інститут та Інститут Блекінге, м. Карлскруна, Швеція – Програма професійного розвитку...
Ксенія Лопух
к.е.н. , старший викладач кафедри економічної теорії. Пройшла стажування у Німеччині (м.Дармштадт і м.Констанц, 2015-2016).   Інтереси: історія, монетарна політика, розвиток людини, вплив новітніх технологій на розвиток суспільства, економіки зокрема
Віталій Паздрій
викладач кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана, генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій, співтворець потужної української бізнес-симуляції ViAL+, національний фасилітатор British Council. У 2011 р. був обраний Президентом студентської палати JCI Youth Україна. Організатор численних соціально орієнтованих бізнес-турнірів для дітей і молоді України. Працює над удосконаленням змісту бізнес-освіти у вітчизняних школах і ВНЗ, методичними засадами...
Віра Усик
к.е.н., доцент, докторант КНЕУ, Координатор Ресурсного центру зі сталого розвитку КНЕУ. Тренер проектів за підтримки Міжнародної організації міграції “Підтримка згуртування та розвитку громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі” та «Розбудова інституційної спроможності громадських організацій»; Тренер міжнародної навчальної-тренінгової програми “Весняна академічна школа БУКОВЕЛЬ 2016”, Тренер сесій в межах Літньої муніципальної школи (м. Маріуполь), Національний фасилітатор...
Владислав Яцук
заступник начальника управління молоді і спорту Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Основна сфера діяльності – Молодіжна політика на регіональному рівні. Тренер-експерт ВГО «Поруч». Сертифікований тренер державної програми Молодіжний працівник. Експерт в сфері діяльності органів студентського самоврядування та дорадчих органів молодіжного спрямування. Досвід громадської діяльності до державної служби 13 років. Учасник успішних освітніх, наукових, молодіжних, проектів регіонального,...
Валентина Засадко
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.