Дорога до щастя разом з Еразмус+

Дорога до щастя разом з Еразмус+

Нещодавно наші представниці Ангеліна Ковтун та Олена Євсєєва брали участь в проекті Еразмус+, що мав назву “Дорога до щастя” та проходив в сонячному місті Агрідженто, в Італії.

На цьому обміні було розглянуто такі питання:

  • Що таке щастя?
  • Що робить нас щасливими?
  • Що треба робити, щоб бути щасливим?
  • Як подолати стрес, депресію?
  • Яким є справжній шлях до щастя?

Також однією з найважливіших цілей проекту було розробити індивідуальний план по боротьбі з негативними емоціями та підтримці ментального здоров’я.

40 учасників працювали в невеличких группах, які стали справжніми міні-сім’ями. У проекті брали участь Болгарія, Хорватія, Греція, Італія, Люксембург, Нідерланди, Швеція та Литва.

Для більш ефективної роботи застосовувалися різноманітні методи неформальної освіти. Під час проекту учасники представляли свою культуру: мову, традиції та звичаї.

Було проведено велику кількість активностей на розвиток тімбілдингу, визначення цінностей у житті, балансування емоцій та вміння керувати ними.

Учасники мали змогу поринути в історію Сицилії. Вони відвідали Долину Храмів, відчули осінній бриз Середземного моря, побували на сучасній виставці в Фаварі.

Наші представники повернулися щасливими та повними сил. Основна мета проекту була досягнута!

Дякуємо за таку можливість Ясіру Саїду, організації CultureClash4U!

_____________________________________________________________________________________________

Road to happiness with Erasmus+

Recently, our representatives Anhelina Kovtun and Olena Yevseeva participated in the Erasmus + project, called “Road to Happiness” and took place in the sunny city of Agrigento, Italy. Bulgaria, Croatia, Greece, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Sweden and Lithuania took part in the project.

The following issues were considered at this youth exchange:

  • What is happiness?
  • What makes us happy?
  • What do you need to do to be happy?
  • How to overcome stress, depression?
  • What is the true path to happiness?

40 participants worked in small groups that became real mini-families. One of the most important goals of the project was to develop an individual self-care plan to combat negative emotions and maintain mental health.

Various methods of non-formal education were used for more effective work. During the project, participants presented their culture: language, traditions and customs.

A large number of activities were carried out to develop team building, define values ​​in life, balance emotions and the ability to manage them.

Participants had the opportunity to immerse themselves in the history of Sicily. They visited the Valley of the Temples, felt the autumn breeze of the Mediterranean Sea, visited a modern exhibition in Favara.

Our representatives returned happy and full of energy. The main goal of the project was achieved!

Thank you Yasir Syed and the fundation CultureClash4U for this opportunity!