HWPL and Poruch

HWPL and Poruch

У січні 2023 року Україну відвідали представники Вашингтонської філії Міжнародної громадської організації HWPL («Небесна культура, мир в усьому світі та відновлення світла») Джозеф Сонг, Данієль Гейз та Рейган Дьоркін. Міжнародна організація HWPL, заснована у 2013 році ветераном Корейської війни Лі Ман Хі, сьогодні здійснює миротворчу роботу в 170 країнах світу. Голова Організації Лі Ман Хі особисто відвідував Україну у 2018 році, також за ці роки було проведено декілька спільних заходів, у тому числі Саміт миру в Україні (2019 рік).

Метою цього візиту представників Вашингтонської філії HWPL було побачити власними очима, як живуть українці за умов повномасштабної війни, дізнатися про їхні потреби і побажання, записати життєві історії конкретних людей та довести інформацію до міжнародної спільноти. Делегатів супроводжувала експертка ВГО «Поруч» Надія Говорун, надаючи допомогу з перекладом і логістикою. Під час поїздки представники Організації HWPL підписали Меморандуми про взаєморозуміння з головами ОТГ с. П’ядики Івано-Франківської області, м. Золочів Львівської області, з 15 школами у різних областях України та з ВГО «Поруч». Також для учнів шкіл було проведено надзвичайно цікаві та інформативні уроки миру, які стануть частиною освіти миру у рамках підписання Меморандумів.

Перебуваючи у Києві, делегати провели ряд зустрічей з представниками уряду та громадських організацій і обговорили перспективи подальшої співпраці заради відновлення миру в Україні. Представники HWPL були вражені багатою культурною спадщиною, гостинністю та мужністю українців та висловили впевненість у неминучій перемозі України. Дякуємо нашим друзям і партнерам! Разом ми – сила!   

______________________________________________________________________________________________________

In January 2023, representatives of the Washington branch of the International Non-Governmental Organization HWPL (“Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light”) Joseph Suhng, Daniel Hayes and Regan Durkin visited Ukraine. HWPL, founded in 2013 by Korean War veteran Lee Man Hee, today carries out peacebuilding work in 170 countries around the world. The Head of the Organization, Lee Man Hee, personally visited Ukraine in 2018, several joint events were also held during these years, including the Peace Summit in Ukraine (2019).

The purpose of the current visit by representatives of the HWPL Washington was to experience how Ukrainians live under the conditions of a full-scale war, to learn about their needs and wishes, to record the life stories of particular people and to convey information to the international community. The delegates were accompanied by NGO “Poruch” expert Nadiia Hovorun who provided assistance with translation and logistics. During the visit, the HWPL representatives signed Memorandums of Understanding with the heads of the AGs of Pyadyki Village of Ivano-Frankivsk region and Zolochiv City of Lviv region, with 15 schools in different regions of Ukraine and with the NGO “Poruch”. Moreover, very interesting and informative peace lessons were held for school students, which will become part of peace education within the framework of the signing of the MOUs.

While in Kyiv, the delegates held a number of meetings with representatives of the government and non-governmental organizations and discussed the prospects for further cooperation to restore peace in Ukraine. The HWPL representatives were impressed by the rich cultural heritage, hospitality and courage of Ukrainians and expressed confidence in the inevitable victory of Ukraine. We are grateful to our friends and partners! We are one!