Віталій Паздрій

викладач кафедри стратегії підприємств КНЕУ імені Вадима Гетьмана, генеральний директор Компанії Інтелектуальних Технологій, співтворець потужної української бізнес-симуляції ViAL+, національний фасилітатор British Council.

У 2011 р. був обраний Президентом студентської палати JCI Youth Україна.

Організатор численних соціально орієнтованих бізнес-турнірів для дітей і молоді України. Працює над удосконаленням змісту бізнес-освіти у вітчизняних школах і ВНЗ, методичними засадами виховання нової української бізнес-еліти.

Виступає експертом у питаннях впровадження бізнес-навчання на всіх рівнях освіти, реформування освітнього простору, формування професійних і м’яких компетенцій у молоді і фахівців, використання програми Active Citizens для формування соціально активної громади, поглиблення співпраці освітніх рівнів, бізнесу, громади, держави