Поліщук Марина

Викладач кафедри стратегії підприємств КНЕУ ім. В. Гетьмана

Національний фасилітатор програми “Активні громадяни” від Британської ради, тренер проекту “Школа волонтерів”, волонтер.

Сфера інтересів: популяризація волонтерства, стимулювання громадської активності, молодіжна робота