Юрій Орел

к.держ.упр., доц., декан факультету соціально-економічного управління, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Є автором 28 публікацій, з них 23 наукових та 5 – навчально-методичного характеру та учасником 21 наукової конференції, за матеріалами 13 з них опубліковано наукові праці. Також брав участь у реалізації низки проектів, зокрема, за участі таких впливових міжнародних організацій, як: USAID, GIZ, IFES; брав безпосередню участь у 15 виборчих кампаніях, де здобув значний досвід у сфері стратегічного планування і управління, в тому числі із забезпеченням принципів багаторівневого управління (multi-level governance), розвитку потенціалу та формування мереж з різними зацікавленими сторонами та брав участь у роботі понад 20 комунікативних заходів (конференції, круглі столи, обговорення (експертне та громадське), семінари), які проводилися з метою обговорення пропозицій та зауважень щодо необхідності та доцільності реформування виборчого законодавства, впровадження децентралізації, реформ місцевого самоврядування, внесення змін та доповнень, пов’язаних із проходженням державної служби в Україні. Учаник 8 навчальних тренінгів-семінарів, які проводилися представниками ЦВК, ОБСЕ, IFES, КВУ, Венеціанської комісії з цієї проблематики.

Сфера інтересів: децентралізація, формування спроможних об’єднаних територіальних громад, трирівнева взаємодія;бізнес-влада- громада;, виборчий процес, виборче законодавство, забезпечення сталого розвитку, досягнення макроекономічної рівноваги