Ольга Воропай

Адміністраторка сайту,координаторка проєктів
 • Координаторка міжнародних проєктів з практики в ГО «ВГО “Поруч”».
 • Координаторка проєктів ГО «ВГО “Поруч”».
 • Волонтерка та тренерка «Школи Волонтерів».
 • Експертка в проєкті «Школа Миру».
 • Учасниця та співорганізаторка проєктів програми Erasmus+.

Проходила стажування в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), у проєкті «Гендерно-орієнтоване бюджетування в Україні».

Досвід роботи:

 • помічниця народного депутата України (2019);
 • у кампанії «Girl2Leader Ukraine» (2019);
 • у ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України» — у реалізації програми Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією «Прискорити темпи зменшення рівня захворюваності на туберкульоз та ВІЛ за рахунок забезпечення загального доступу до своєчасної та якісної діагностики і лікування туберкульозу, шляхом розширення доказової медичної профілактики, діагностики та лікування ВІЛ та створення стійкої та життєздатної системи охорони здоров’я» (2020).

Освіта: КНУ ім. Тараса Шевченка (політична географія, 2014—2018), КПІ ім. І. Сікорського (врегулювання конфліктів та медіація, 2018—2019).

Сфера наукових інтересів: урегулювання конфліктів, питання гендеру, феміністична географія, аспекти взаємовідносин Норвегії-НАТО, квазідержави на пострадянському просторі, медіація.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

 • Coordinator of international projects on practice in the NGO “Poruch”.
 • Project Coordinator of the NGO “Poruch”.
 • Volunteer and coach of the “School of Volunteers”.
 • Expert in the School of Peace project.
 • Participant and co-organizer of Erasmus+ projects.
 • Had an internship at the Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce (ICC Ukraine), in the project “Gender-Oriented Budgeting in Ukraine”.
Work experience:
 • Assistant to the People’s Deputy of Ukraine (2019),
 • Worked in the Girl2Leader Ukraine campaign (2019);
 • Now work at the Center for Public Health of the Ministry of Health of Ukraine — in the implementation of the program of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria “Accelerate the reduction of tuberculosis and HIV by ensuring universal access to timely and quality diagnosis and treatment of tuberculosis, by expanding evidence-based medical prevention, diagnosis and treatment of HIV and creating a sustainable and viable health care system” (2020 — present).
Education:
 • KNU Taras Shevchenko (political geography, 2014—2018),
 • KPI I. Sikorsky (conflict resolution and mediation, 2018—2019).
Research interests: conflict resolution, gender issues, feminist geography, aspects of Norway-NATO relations, quasi-states in the post-Soviet space, mediation.

Socials