APV meeting of the project  “The Bachelor for Mindful Practices: find your favourite one“ in Nurnberg

APV meeting of the project  “The Bachelor for Mindful Practices: find your favourite one“ in Nurnberg

У Нюрберзі з 15 по 18 вересня пройшла зустріч лідерів, де було обговорено деталі проекту «The Bachelor for Mindful Practices: find your favorite» — це 8-денний молодіжний обмін, який збере

25 молодих людей з Німеччини, Нідерландів, Італії, Іспанії та Україна в Нюрнберзі вже цього листопада.

Молодь – це талановита, але вразлива група перед останніми викликами наслідки пандемії і не тільки. Тому ми прагнемо покращувати стан свого психічного здоров’я та заохочувати інших щоб повністю розкрити свій потенціал і долати життєві виклики як можливості.

Ми також переконані, що шлях до процвітання та гармонійного суспільства полягає через розширення можливостей самолідерства та розвиток загальнолюдських цінностей молоді.

Наша місія – виявити найкращі таланти та здібності у молодих людей, щоб допомогти їм увійти до нової ери не з незахищеністю і тривогою, а з чітким баченням своїх сильних сторін і готовність діяти проактивно. Ми також приділяємо особливу увагу молоді з міграційним походженням,

економічними та географічними перешкодами та гарантіями рівних можливостей, прав та обов’язків для всіх учасників.

______________

Leaders of groups met in Nurnberg from 15 till 18 September to discuss the project  “The Bachelor for Mindful Practices: find your favourite one“ wich will be this November.

It is 8-days Youth Exchange that will gather 25 young people from Germany, Netherlands, Italy, Spain and Ukraine in Nuremberg, Germany. We believe that young people are a talented but vulnerable group in front of recent challenges of pandemic consequences. Therefore, we are eager to improve their mental health state and encourage personal leadership in order to unleash their full potential and overcome life challenges as opportunities. We are also convinced that the way toward a thriving and harmonic society lies through empowering self leadership and developing universal human values in youth. Our mission is to discover the best talents and capabilities in young people, to help them to enter the new era not with insecurity and anxiety, but with a clear vision of their strong sides and readiness to act proactively. We also pay particular attention to disadvantaged youth with a migration background, economic and geographic obstacles and guarantee equal opportunities, rights and duties for all participants.