“Школа Миру: Кращі практики”

“Школа Миру: Кращі практики”

Ми починаємо серію відеофільмів в рамках нашої рубрики «Школа Миру: Кращі практики».

 Керівництво Луцької гімназії №4 ім. Модеста Левицького та діти показали високу мотивацію до участі у проєкті як на відборі шкіл, так і на проведених  заходах, тому ми з радістью розповімо про успіх наших друзів більше.

Як ви знаєте, у кожній школі в рамках нашого проєкту передбачено створення «Класу миру» – простору, де діти зможуть реалізовувати свій миротворчий та не тільки потенціал, а дорослі, зокрема вчителі, зможуть організовувати різні тренінги або ж просто обмінюватися досвідом. Родзинкою класу саме у цій школі  є його відкрита тераса.

________________________________________________________________________________

We are launching a series of videos under our «School of Peace: Best Practices» section.

The administration and children of Modest Levitsky Lutsk gymnasium №4 showed high motivation to participate in the project both in the school selection and in the events, so we will be happy to tell more about the success of our friends.

As you know, in each school our project provides for the creation of a «Peace Class» – a space where children can realize their peacekeeping and other potential, and adults, including teachers, can organize various trainings or simply share experiences. The highlight of the class in this school is its open terrace.