Erasmus+ K2 EduPlay

Erasmus+ K2 EduPlay

Протягом 8-15 жовтня в місті Колін у Чехії проходив методичний семінар у рамках програми  Erasmus+ K2 EduPlay, під час якого представники різних країн та освітніх сфер дізнавалися як застосовувати ігрові форми у академічній та неформальній освіті молоді. На запрошення Міжнародної фундації ‘Culture Clash4U (CC4U)’ у семінарі також взяли участь експерти Всеукраїнської громадської організації «Поруч» Оксана Мельник і Надія Говорун.  

Учасники мали можливість ознайомитися з кращими європейськими практиками неформальної освіти молоді, методами сприяння особистісному розвитку та фасилітації міжкультурного діалогу, взяти участь в інтерактивних заходах і майстер-класах, обмінятися практичним досвідом, оцінити переваги і недоліки окремих ігрових методик, розробити власні ігри, протестувати інструментарій для їх застосування у освітньому процесі, отримати зворотній зв’язок від колег, як покращити власні ігри, та далі як їх поширювати і навіть монетизувати.

Участь експерток ВГО «Поруч» у заході дозволила презентувати український досвід комунікативних стратегій навчання та розвитку неформальної освіти,  

просувати позитивний імідж України на міжнародному рівні та налагодити зв’язки у освітньому середовищі з країнами-учасницями семінару (Нідерланди, Німеччина, Польща, Чехія, Угорщина, Хорватія).

_____________________________________

During October 8-15, a methodological seminar K2 EduPlay was held in the city of Kolin in the Czech Republic as part of the Erasmus+ program, during which representatives of various countries and educational fields learned how to apply game forms in academic and non-formal education of the youth. At the invitation of the International Foundation ‘Culture Clash4U (CC4U)’, experts from the All-Ukrainian NGO “Poruch” Oksana Melnyk and Nadiya Govorun also took part in the seminar.

The participants had the opportunity to familiarize themselves with the best European practices of informal youth education, methods of promoting personal development and facilitating intercultural dialogue, took part in interactive events and master classes, exchanged practical experience, evaluated the advantages and disadvantages of individual game methods, developed their own games, tested tools for their application in the educational process, got feedback from colleagues on how to improve their own games, and then how to distribute and even monetize them.

The participation of experts from the NGO “Poruch” in the event made it possible to present Ukrainian experience of communicative strategies of learning and development of non-formal education, to promote a positive image of Ukraine at the international level and make useful contacts in the educational environment with the countries participating in the seminar (Croatia, the Netherlands, Germany, Poland, the Czech Republic, Hungary).