В Україні стартує дослідження “Гендерна рівність на робочих місцях в енергетиці”, за підтримки USAID Проєкту Енергетичної Безпеки.

В Україні стартує дослідження “Гендерна рівність на робочих місцях в енергетиці”, за підтримки USAID Проєкту Енергетичної Безпеки.

Завданнями дослідження передбачено аналіз гендерної збалансованості зайнятості в українській енергетиці та розробку інформаційно-методичного забезпечення щодо  усунення гендерних розривів в сфері праці й зайнятості української енергетики завдяки запровадженню гендерного підходу.

Попередні пілотні розрахунки показали, що для жінок, які почали свою трудову діяльність в енергетичній компанії з робітничого робочого місця, середня тривалість перебування на одному кваліфікаційному рівні майже на 36% більша, ніж у чоловіків, а середня кількість пройдених протягом трудової кар’єри кваліфікаційних рівнів майже на 40% менша. Водночас, для жінок, які почали трудову кар’єру з управлінської посади швидкість просування кваліфікаційними рівнями вища, ніж у чоловіків, які почали зайнятість в енергетичній компанії з управлінської посади.

Дослідження також забезпечить порівняння рівня оплати праці жінок і чоловіків, які зайняті в енергетиці, зокрема тих, хто зайянті на однакових кваліфікаційних рівнях в енергетичних компаніях.

Результати дослідження будуть представлені експертній спільноті, керівництву енергетичних компаній та представникам органів державного регулювання енергетичного сектору як в формі поширення звіту, так і в процесі проведення тренінгів та семінарів, що допоможуть інтеграції гендерного підходу в управління персоналом енергетичних компаній, сприятимуть гармонізації регулятивного і нормативно-розпорядчого забезпечення їх діяльності з вимогами Європейського енергетичного співтовариства.

USAID Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ) сприяє більшій інтеграції та участі жінок та недостатньо представлених груп в енергетичному секторі, створює можливості для розвитку технічних навичок та лідерських якостей та здійснює моніторинг впливу змін на енергетичних ринках на жінок та на недостатньо забезпечені послугами  групи споживачів. Дізнатися більше: https://energysecurityua.org/ua/napryamy-diyalnosti/ekologichnij-ta-soczialnij-napryamki/