Попередні результати за третім етапом реалізації проєкту “Гендерна рівність на робочих місцях в енергетиці”

Попередні результати за третім етапом реалізації проєкту “Гендерна рівність на робочих місцях в енергетиці”

Завершено основний етап вибіркового обстеження підприємств енергетики України, що проводилось в межах дослідження «Гендерна рівність на робочих місцях в енергетиці» за підтримки проєкту енергетичної безпеки. Працівники підприємств енергетики з п’яти регіонів та чотирьох підгалузей енергетики заповнили більше 350-ти анкет. Дослідницька група одержала дані управлінської й статистичної звітності, нормативно-правову, договірну та розпорядчу документацію для гендерного аудиту.

Основні висновки з попереднього аналізу даних, зібраних в процесі вибіркового обстеження підтверджують робочі гіпотези дослідження. Зокрема, що наявність масштабного сектору «чоловічих» професій енергетики загострює проблеми задоволення потреб компаній у кваліфікованих кадрах, обмежуючи коло потенційних кандидатів на заміщення вільних робочих місць (відкритих вакансій). Це актуалізує усунення обмежень і перешкод (як організаційно-технічних, так і нормативно-розпорядчих) для реалізації трудового потенціалу жінок в енергетиці, як передумову вагомого поліпшення забезпечення компаній персоналом.

Також знайшла попереднє підтвердження гіпотеза, що процеси поліпшення організаційн6о-технічного рівня виробничих процесів, впровадження енергоощадних технологій, розвиток альтернативної енергетики і процеси вирівнювання участі жінок і чоловіків в діяльності енергетичних компаній корелюють між собою.

Проведені в процесі обстеження інтерв’ю з керівниками енергетичних компаній, показали, що переважна більшість респондентів недооцінюють потенціал поліпшення доступу жінок до зайнятості та можливостей кар’єрного зростання в енергетиці як фактору розвитку персоналу й поліпшення цільових показників діяльності.

Відповідно, сформовані передумови для вирішення завдань подальших етапів дослідження, зокрема, для локалізації резервів вирівнювання доступу жінок і чоловіків до можливостей зайнятості і кар’єрного зростання в енергетиці та оцінки очікуваних вигід і витрат, для різних груп стейкхолдерів енергетики.