В епіцентрі подій шведського президентства у Раді ЄС/In the epicenter of events of the Swedish presidency in EU Council

В епіцентрі подій шведського президентства у Раді ЄС/In the epicenter of events of the Swedish presidency in EU Council

Волонтерка ГО “Поруч” Зоряна Цюпак мала нагоду провести три насичених зустрічами днів у Стокгольмі, столиці, яка приймає європейських політиків для близько 150 зустрічей у рамках президентства Швеції в Рада Міністрів ЄС. Три дні другої частини проєкту Newsroom Europe, організованому European Academy in Berlin, принесли нові знайомства, корисні інсайти з розмов із шведськими чиновниками і розуміння актуальних подій на теренах Європи.

У ці весняні дні учасники проєкту дізналися про роль міської ради Стокгольма у імплементації завдань президентства Швеції у Раді ЄС, особливості організації зустрічей міністрів Ради у Швеції та поговорили про зв’язок між зміною клімату і безпекою у світі. Сам проєкт припав на День Європи, 9 травня, тому молодь мала змогу відвідати його офіційне святкування у Стокгольмі, яке було організовану представництвом Єврокомісії у Швеції і де основною темою була солідарність з Україною. Учасники події презентували свої проекти, пов’язані з Україною, була можливість переглянути українські фільми, а Радіодопомога/Radiohjälpen збирали гроші для України. Окрема панельна дискусія була присвячена молоді в Україні: на фронті, в екзилі і за мирне майбутнє. Неймовірно, скільки різних шведських організацій підтримують Україну своїми проєктами.

Цей проєкт дозволив як дізнатися більше про європейське життя і політику, так і показати, що Україна завжди буде частиною цього життя. Завдяки Поруч, Världskultur museer i European Academy Berlin Зоряна могла озвучити свої думки та позиції в контексті європейської політики.

______________________________________________________________________________


Last week a volunteer of NGO “Poruch” Zoriana Tsiupak had the opportunity to spend three days full of meetings in Stockholm, the capital which hosts European politicians for about 150 meetings as part of the Swedish presidency of the EU Council. Three days of the second part of the Newsroom Europe project, organized by the European Academy in Berlin, brought new acquaintances, useful insights from conversations with Swedish officials and an understanding of current events in Europe.

During these spring days, participants learned about the role of the Stockholm City Council in the implementation of the tasks of the Swedish presidency in the EU Council, the peculiarities of the organization of meetings of Council ministers in Sweden, and talked about the connection between climate change and security in the world. The project itself fell on Europe Day, May 9, so young people had the chance to attend its official celebration in Stockholm, which was organized by the European Commission’s representation in Sweden and where the main theme was solidarity with Ukraine. Participants of the event presented their projects related to Ukraine, there was an opportunity to watch Ukrainian films, and Radio Aid/Radiohjälpen collected money for Ukraine. A separate panel discussion was dedicated to youth in Ukraine: at the front, in exile and for a peaceful future. It is unbelievable how many different Swedish organizations support Ukraine with their projects.

Newsroom Europe made it possible again to learn more about European life and politics as well as to show that Ukraine will always be a part of this life. Thanks to Poruch, Världskultur museer and European Academy Berlin Zoriana was given a voice and had an opportunity to express my opinions and ideas regarding European politics.