Викладачі Мальмо(Швеція)організували прийом 43 людей з інвалідністю

Викладачі Мальмо(Швеція)організували прийом 43 людей з інвалідністю

Викладачі Університету Мальмо Lena Andersson i Tom Nilsson організували приїзд 43 людей з інвалідністю з Харкова за ініціативою випускниці Наталії Бовкун в Мальмо, ми допомагаємо організаційно. Наші партнери з польського Жешува Kamila Michalik прилучилися, забезпечивши переїзд і харчування цих найстійкіших і духовно сильних українців. Ми вдячні організації FIFH Malmö Parasport, Peter Nilsson та всій команді за ту величезну допомогу, яку вони надали!!А діти шведської викладачки Лени Андерсон Justin Santana Miranda and Axel Andersson сконтактували з рестораціями Grand Malmö, Far i Hatten and Kafé de luxe, які радо забезпечили продукти для громадян незламної України. Щиро дякуємо за вашу підтримку та допомогу🙏 А компанія-постачальник Martin & Servera AB запропонувала хорошу пропозицію на товар, а потім вони також подарували більше продуктів для України!Мешканці прекрасного гостинного Мальмо доєдналися до збору їжі, теплих речей, щоб автобус, який привіз наших біженців, не вертався порожнім, а відвіз допомогу й тим українцям, хто ще залишається в стражденному Харкові, під вибухами та серед руїн, де в холодних підвалах їх зігріватиме зібрана матеріальна допомога, у яку вклали часточку свого серця добрі люди з далекої, холодної кліматично, але такої теплої душевно Швеції.Не вистачає слів, щоб передати нашу подяку та відчуття всім, хто був причетний!

The teachers from Malmo University Lena Andersson and Tom Nilsson at the initiative of @Nataliia Bovkun organized the arrival of 43 people with disabilities from Kharkiv to Malmo; we help organizationally. Our partners from Rzeszow, Poland, Kamila Michalik joined us by providing relocation and food for these most resilient and spiritually strong Ukrainians. We are grateful to FIFH Malmö Parasport, Peter Nilsson and whole team for the great help they provided!!And the children of Swedish teacher Lena Andersson Justin Santana Miranda and Axel Andersson contacted restaurants Grand Malmö, Far i Hatten and Kafé de luxe that were happy to provide products for the citizens of indomitable Ukraine. Thank you so much for your support and help🙏 And the suppliers company Martin & Servera AB gave a good deal on the products and then they also gifted more products for Ukraine!Residents of the beautiful hospitable Malmo joined in collecting food, warm things, so that the bus that brought our refugees did not return empty, and took help to those Ukrainians who still remain in shelled Kharkiv, under explosions and among the ruins, where they will be warmed in cold basements with collected material aid, where good people from distant, cold climatically, but so warm mentally Sweden placed a piece of their heart.There are not enough words to express our gratitude and feelings to all who were involved!