Проєкт завершився. Співпраця триває.

Проєкт завершився. Співпраця триває.

Протягом вересня-листопада 2021 року  ГО «ВГО Поруч» в Копичинецькій громаді впроваджувала заходи  в межах проєкту  ПРООН “Громадянське суспільство задля розвитку демократії та прав людини в Україні”, що реалізовується за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Протягом вересня було проведено опитування молоді щодо потреб та проблем в громаді з точки зору молодіжної роботи та Школа проєктного менеджменту, під час якої всі бажаючі могли підвищити свій рівень знань та навичок з проєктного менеджменту. У жовтні відбувся Конкурс проєктів молодіжних ініціатив, в якому могли взяти участь випускники Школи проєктного менеджменту. І власне реалізація проєктів відбувалася в жовтні-листопаді. Серед переможців (а кожний аплікант міг отримати фінансування до 10000 грн на власну ініціативу) були проєкти щодо підвищення навичок безпечної поведінки учнівської молоді для зменшення дорожньо-транспортного травматизму, шляхом створення зони освоєння ПДР «Перехрестя» та виготовлення флікерів; створення в бібліотеці молодіжного та дитячого простору “Бібліотечний  ігроленд” для підвищення якості дозвілля через проведення майстер класів та проведення тематичних настільних ігор; проведення історико-просвітницьких заходів «Хто не знає свого минулого, той не вартий майбутнього» задля розвитку патріотичної свідомості молоді та вивчення історичних сторінок громади; створення творчого  простору «Яблучко» для учнівської молоді з метою проведення майстер-класів для збереження та популяризації народних ремесел у сільській місцевості. Команди проєктів не тільки реалізовували власні проєкти, але й здобували навички в оцінці та моніторингу, в керуванні проєктною командою задля успішної реалізації та звітування.

Команда ГО «ВГО Поруч» дякую активним мешканцям Копичинецької громади за небайдужість, місцевій раді та партнерам за підтримку, а ПРООН за можливість творити зміни в громадах.

Далі буде…

______________________________________________________________________________________________________________________________

During September-November 2021, «Poruch» with the financial support of the Danish Ministry of Foreign Affairs implemented activities within the UNDP «Civil Society for Democracy and Human Rights in Ukraine» project in the Kopychynets community. In September a youth survey on the needs and problems of the community in terms of youth work and the School of Project Management, during which everyone could improve their level of knowledge and skills in project management were conducted. In October the Youth Initiatives Project Competition took place, in which graduates of the School of Project Management could take part. The actual implementation of projects took place in October-November. Among the winners (each applicant could receive funding up to 10,000 UAH on their own initiative) were projects to improve the safe behavior skills among young students to reduce road traffic injuries by creating «Crossroads» (a zone of traffic rules development) and making flickers; creation of «Library Playland» (youth and children space in the library) to improve the quality of leisure through master classes and thematic board games; conducting historical and educational events «He who does not know his past is not worthy of the future» to develop the patriotic consciousness of young people and study history of the community; creation of «Apple» (a creative space for young students) in order to conduct master classes to preserve and promote folk crafts in rural areas. Project teams not only implemented their own projects, but also acquired skills in project team management, evaluation and monitoring for successful implementation and reporting.

The «Poruch» team thanks the active residents of the Kopychynets community for their participation, the local council and partners for their support, and the UNDP for the opportunity to make changes in the communities.

To be continued…