Active Citizens Camp online: «Студентське лідерство»

Active Citizens Camp online: «Студентське лідерство»

Active Citizens Camp online: «Студентське лідерство»

 

Active Citizens Camp «Студентське лідерство» пройде з 29 листопада по 14 грудня по буднях  з 15:00 до 18:00. Участь у сесіях є обов’язковою,

 

Дедлайн – 15 грудня.

 

Хто може взяти участь:

молоді лідери, що:

·         беруть активну участь у житті університету;

·         мають досвід втілення соціальних ініціатив;

·         повнолітні

 

Що ви отримаєте:

• Табір для 40 молодіжних студентських лідерів, що складається з двох модулів.
Перший модуль. Учасники табору детальніше познайомляться з методологією програми Active Citizens під керівництвом досвідчених майстер-фасилітаторів Британської ради. Сформують  розуміння поняття проектних циклів, зможуть обговорити практичні знання й методи, якими вони оволоділи в межах програми «Активні громадяни», які допоможуть їм планувати і впроваджувати проекти

 

Другий модуль допоможе усвідомити поняття соціальний лідер, розібратися, що таке  соціальні інновації та планувати сталі соціальні ініціативи. Учасники познайомляться з досвідом Європейського союзу з реалізацією молодіжних соціальних проектів, та матимуть можливість обговорити з європейськими активістами їхні успішні проєкти і спитають  поради щодо своїх, дізнаєтеся більше про лідерство й керування проєктами.

 

 

Учасники під час табору  підготують власні проекти, які по закінченню табору зможуть подати на конкурс проектів.

8 кращих ініціатив зможуть отримати фінансування до 15 000 гривень вже у січні наступного року.

 

Як подати заявку:

• Заповніть до 24 листопада 2021 року коротку форму на онлайн-платформі. Реєстрація тут Обґрунтуйте свій досвід втілення соціальних ініціатив та мотивацію змінювати громаду на краще.

 

Табір Активних Громадян реалізується Британською Радою, ГО “ВГО «Поруч»” в межах програми House of Europe, що фінансується Європейським Союзом

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295

 

https://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens/projects http://poruch.com.ua/news/active_citizensbc/

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Active Citizens Camp online: “Student Leadership”

On 11.05.2021

Active Citizens Camp online: “Student Leadership”

The “Student Leadership” Active Citizens Camp will be held from November 29 to December 14 on weekdays from 15:00 to 18:00. Participation in the sessions is mandatory,

Deadline – December 15.

Who can participate:

young leaders that:

  • Take an active part in the life of the university;
  • Have experience in implementing social initiatives;
  • Adults

What you will get:

  • Camp for 40 youth student leaders, consisting of two modules.

The first module. The participants of the camp will get acquainted in more detail with the methodology of the Active Citizens program under the guidance of experienced master facilitators of the British Council. They will form an understanding of the project cycles concept, will be able to discuss practical knowledge and methods they have mastered within the “Active Citizens” program, which will help them to plan and implement projects.

The second module will help to understand the concept of social leader, understand what social innovation is and plan sustainable social initiatives. Participants will learn about the experience of the European Union in the implementation of youth social projects, and will have the opportunity to discuss with European activists their successful projects and ask for advice on their own, learn more about leadership and project management.

During the camp, participants will prepare their own projects, which at the end of the camp will be able to be submitted to a project competition.

The 8 best initiatives will be able to receive funding of up to 15,000 UAH in January next year.

How to apply:

  • Fill out a short form on the online platform by November 24, 2021. Register here. Justify your experience of implementing social initiatives and motivation to change community for the better.

The Active Citizens Camp is implemented by the British Council, the “NGO “Poruch” within the House of Europe program funded by the European Union

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295

https://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens/projects

Табір онлайн “Студентське лідерство”