Школа Лідерства

$0

Campaign Target

0

Donations
Donated 0%
$0 to go

Школа Лідерства

Проект «Школа лідерства» -це програма тренінгів, які сприяють особистісного та суспільного розвитку, основним елементом якої є формаційний курс для активістів та лідерів професійно-технічних училищ , що базується на основі цінностей та виховання лідерських якостей і навиків. Місією даного проекту є вплив на глибинні соціальні процеси в українському суспільстві шляхом формування майбутніх лідерів та піднятті громадської спідомості серед молоді.
Проект «Школа лідерства» – це певна платформа для розвитку та самовираження молоді, розкриття лідерського потенціалу, розвиток активної громадської позиції та підняття свідомості.
Школа Лідерства включає в себе декілька компонентів розвитку, а саме інтелектуальний, фізичний, емоційний розвитки та виховний блок.
За результатами проходження тренінгу учасники матимуть теоретичну та практичну базу знань щодо лідерства, підвищиться рівень відповідальності, активної громадської позиції, покращиться показники по 3-ох компонентах. А також зросте кількість соціально-активної та впевненої в собі в молоді, майбутніх лідерів нової генерації для відбудови нашої держави.
Основна ціль та підцілі проекту
Головна ціль проекту спряти розвитку лідерського потенціалу молоді шляхом виховання лідерів нової генерації.
Наші підцілі:
– патріотичне та інтелектуальне виховання молоді;
– поширення ідеї активної громадської позиції серед молоді;
– зміцнення потенціалу молоді за допомогою сприяння їхньому фізичному, моральному та духовному розвитку;
– налагодження тісних стосунків та комунікації серед студентів за для ефективнішої роботи.
Керівник Проекту,
Марія Тищенко

Новини Школи Лідера