Ще один «Клас Миру» відкрив свої двері

Ще один «Клас Миру» відкрив свої двері

У Луцькій гімназії № 4 імені Модеста Левицького відкрили «Клас Миру» — безпечне освітнє середовище для вчителів і учнів.
«Клас Миру» вже активно розпочав свою роботу: для учнів провели тренінг з медіації та комунікації. В освітньому середовищі молодь навчатимуть медіації шляхом поширення культури мирного розв’язання конфліктів у дітей і молоді. Учні вчитимуться пом’якшувати наслідки конфліктів і запобігати новим.

Проект реалізується Всеукраїнською Громадською Організацією “Поруч” , Фонд громади міста Херсон “Захист” у партнерстві з Дитячим Фондом Німеччини Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland та фінансується Інститутом Міжнародних Зв’язків Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) та Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини Auswärtiges Amt
#школамиру #поруч #ФондЗахист #ChildFundDeutschland #Poruch #ZakhystKherson

________________________________________________________________________________________

Modest Levytsky Lutsk Gymnasium № 4 opened a “Peace Class” – a safe educational environment for teachers and students.

The Peace Class has already started its work actively: it has conducted training on mediation and communication for students. Young people will be taught mediation by spreading a culture of peaceful conflict resolution among children and young people. Students will learn to mitigate the consequences of conflicts and prevent new ones.

The project is implemented by the All-Ukrainian NGO “Poruch”, Kherson Community Foundation “Protection” in partnership with the Children’s Foundation of Germany (Kinderhilfswerk ChildFund Deutschland) and funded by the Institute of International Relations (Institut für Auslandsbeziehungen) and the the German Federal Department of Foreign Affairs (Auswärtiges Amt).

#schoolsofpeace #poruch #Protection Foundation #ChildFundDeutschland #Poruch #ZakhystKherson