ДАЙДЖЕСТ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГЕНДЕРНІЙ СФЕРІ: ВІД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ

ДАЙДЖЕСТ ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГЕНДЕРНІЙ СФЕРІ: ВІД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВИХ ПРОЦЕДУР УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ

10 лютого, в четвер, на офіційному сайті Міненерго України, в підрозділі «Гендерна

рівність», розділу «взаємодія з громадськістю» було розміщено «ДАЙДЖЕСТ

ПУБЛІКАЦІЙ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ

СПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ У ГЕНДЕРНІЙ СФЕРІ: ВІД КОНЦЕПТУАЛЬНИХ

ОСНОВ ДО ПРАКТИКИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГЕНДЕРНО ЧУТЛИВИХ ПРОЦЕДУР

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕНЕРГЕТИЦІ», випуск 1-ий, за грудень

2021р.

Дайджест публікацій з питань найкращих політик і практик інтегрування гендерного

підходу в діяльність організацій енергетичного сектору в Україні та за кордоном створено

експертами «ВГО «Поруч» таким чином, щоб дозволити працівникам Міненерго —

насамперед причетним до розроблення та реалізації політики інтеграції гендерного

підходу в діяльність Міністерства — отримувати, аналізувати й адаптувати до завдань

Міністерства, специфіки його роботи, міжпосадових і міжособистісних відносин

інформацію про найкращі вітчизняні та закордонні практики інтеграції гендерного

підходу в діяльність установ комерційного та державного (бюджетного) секторів. До

першого випуску включені: Текст Інструкції щодо інтеграції гендерних підходів під час

розроблення нормативно-правових актів; Текст Методичних рекомендацій щодо

оцінювання гендерного впливу галузевих реформ; Скорочений виклад тексту «Посібник

для державних службовців щодо інструментів впровадження гендерного підходу»:

Посібник / Бабак М. М., Гаращенко С. В., Зайцева О. В. — Київ, 2021. — 80 с.; Висновки

та пропозиції за результатами дослідження «Жінки та чоловіки в енергетичному секторі

України» / О. Дячук, Ю. Галустян, В. Близнюк, Р. Подолець, Г. Трипольська та ін.; за заг.

ред. Г. Герасименко // Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. — Київ : Вид-во ТОВ «ВБ

«АВАНПОСТ-ПРИМ», 2019. — 92 с.

Розміщений випуск Дайджесту та подальші випуски мають стати важливим

компонентом інформаційного забезпечення усталення гендерно чутливих процедур

управління діяльністю апарату Міністерства, розробки регуляторної політики, заснованої

на принципах недискримінації, інклюзії та врахування розподілу вигід і витрат реалізації

регуляторних заходів між різними соціально-демографічними групами населення.