Erasmus+  “Healthy Life Must Be a New Pandemik”

Erasmus+ “Healthy Life Must Be a New Pandemik”

Пандемія змусила глянути на всі речі наново і здоровий спосіб життя не став винятком.  З 12 по 19 жовтня у Туреччині проходив Erasmus+ проект “Healthy Life Must Be a New Pandemik”

Перший день проекту розпочався об 11 годині дня, оскільки велика кількість учасників приїхала вночі.  Після швидкого знайомства, ми пограли в енерджайзери, щоб відчути себе бадьоріше.  Після цього ми поїхали на футбольне поле, де пограли у командні ігри.  Потім у нас був відпочинок і ми поїхали вечеряти до одного з ресторанів у місті.  Після того, як усі поїли, ми поїхали до готелю спати та набиратися нових сил.

Наступного дня ми відвідали організацію, яка допомагає людям позбавлятися залежностей від наркотиків та інших поганих звичок.  Після цього ми поїхали вчитися стріляти з лука, а також перевіряти свою влучність у грі Дартс.  Потім, ми повернулися до готелю, де ми поділилися на 5 команд та презентували: що таке здоровий спосіб життя.  Після цього у нас була смачна вечеря у місті.  Вечір закінчився культурною ніччю Туреччини.

Третій день запам’ятався тим, що більшість часу ми провели на свіжому повітрі.  Вранці ми пішли в гори.  Під час підйому на гору ми відвідали гостьовий будинок, в якому на нас чекали.  У цьому будинку ми зробили перекус, після чого слухали народні пісні Байбурта.  Після того, ми вирушили в замок Байбурта.  На жаль, від замку залишилися лише стіни, які класно виглядають уночі, оскільки ці стіни підсвічують ліхтарі.  Потім ми повернулися до нашого готелю, де робили презентацію на тему “Звіт про здоровий спосіб життя у вашій країні”.  Після чого була культурна ніч Угорщини та Румунії.

На четвертий день було багато планів, тому о 10 годині ми поїхали в гори до озера, яке було штучним, ще ми прокотилися на великому човні.  Потім недалеко від цього місця ми пішли на велику гойдалку для дорослих.  Після того, як кожен спробував, ми поїхали до музею.  Музей був мало не звичайним.  За 30 хвилин ми поїхали до готелю, де презентували презентації, які робили вчора.  Після цього ми мали культурну ніч України та Португалії.

П’ятий день був один із прощальний.  Ми поїхали до центру міста, де ми грали в ігри.  Після цього мені дуже пощастило дати 2 інтерв’ю про проектку і місто, в якому ми були.  Потім, у нас було багато вільного часу, і ми вирішили прогулятися містом, а також зайти в магазини.  Потім у нас була вечеря та вільний вечір.

І шостий, останній день.  День відпочинку.  Ближче до обіду нам видали наш Youthpass, який підтверджує, що ви брали участь у проекті.

__________________________________________________________________________________________________

The pandemic has forced us to look at all things anew and a healthy lifestyle is no exception.  From 12 to 19 October, Turkey hosted the Erasmus+ project “Healthy Life Must Be a New Pandemik”

The first day of the project started at 11 pm, because a large number of participants arrived at night.  After a quick acquaintance and introduction to each other, we played energizers to feel more energized.  After that, we went to the football field, where we played team games.  Then we had a rest and we went to dinner in one of the restaurants in the city.  After everyone had eaten, we went to the hotel to sleep and gain new strength.

The next day we visited an organization that helps people get rid of addictions and bad habits.  After that, we went to learn how to shoot from a bow, and also test our accuracy in the game Darts.  Then we returned to the hotel, where we divided into 5 teams and presented: what is a healthy lifestyle.  After that we had a delicious dinner in the city.  The evening ended with the cultural night of Turkey.

The third day was remembered for the fact that we spent most of the time outdoors.  In the morning, we went to the mountains.  While climbing the mountain, we visited the guest house where they were waiting for us.  In this house, we had a snack, after which we listened to Bayburt’s folk songs.  After, we went to Bayburt Castle.  Unfortunately, only walls remained from the castle, which look cool at night, as these walls are illuminated by lanterns.  Then, we returned to our hotel, where we made a presentation on the topic “Healthy lifestyle report in your country”.  After that there was a cultural night of Hungary and Romania.

On the fourth day there were a lot of plans, so at 10 o’clock we went to the mountains to the lake, which was artificial, we also took a ride on a big boat.  Then, not far from this place, we went to a large swing for adults.  After everyone tried it, we went to the museum.  The museum was a bit out of the ordinary.  After 30 minutes, we went to the hotel, where we presented the presentations that we did yesterday.  After that we had a cultural night of Ukraine and Portugal.

The fifth day was one of farewell.  We drove to the city center where we played games.  After that, I was very lucky to give 2 interviews about the project and the city we were in.  Then, we had a lot of free time and decided to walk around the city and also go to the shops.  We then had dinner and a free evening.

And the final day.  Rest day.  Closer to lunch, we were given our Youthpass, which confirms that you took part in the project.