ГО “ВГО “Поруч” розпочинає впровадження проєкту “Гендерна рівність на робочому місці в енергетичному секторі” за підтримки  USAID Проєкту енергетичної безпеки

ГО “ВГО “Поруч” розпочинає впровадження проєкту “Гендерна рівність на робочому місці в енергетичному секторі” за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки

Енергетичний сектор традиційно відіграє ключову роль в економіці України. За даними 2018 р. безпосередній внесок двох провідних галузей енергетики у національний ВВП становив більш як 9%, а близько 7,6% загальної чисельності зайнятих в українській економіці припадала на ці галузі. Тому умови реалізації людського потенціалу в цьому секторі безпосередньо впливають на добробут значної частини економічно активного населення України, а через соціально-економічну ефективність зайнятості
мають вагомий вплив на загальний добробут населення України.

Гендерний підхід досі не інтегрований у сферу праці та зайнятості енергетики, що й надалі закріплює гендерні розриви як в оплаті праці, так і в професійній самореалізації працівниць цієї галузі. Тому мета проєкту — використовувати наявні інструменти інтегрування гендерного підходу задля поліпшення суспільної ефективності зайнятості населення завдяки усуненню чинників, що перешкоджають реалізації економічного потенціалу жінок в енергетиці.

Важливим етапом поліпшення якості управління працею в енергетиці завдяки інтеграції гендерного підходу мають стати дослідження з оцінювання інституційного потенціалу підприємств галузі та спрямовані на локалізацію причин дискримінації за гендерною ознакою. Адже вони забезпечать розроблення інструментарію гендерно чутливого управління відповідно до організаційно-технічних умов праці в галузі, особливостей попиту й пропозиції на ринку праці.

Як планується, у підсумку впровадження проєкту підвищиться рівень обізнаності та компетентності працівників (представників) управлінської ланки з питань інтеграції гендерних підходів у роботу компаній енергетики України, а представників НУО та економічно активних жінок — про можливості й раціональні моделі поведінки для реалізації власного професійного потенціалу в енергетиці. Також буде привернуто увагу представників енергетичних компаній, державних установ і громадських організацій до можливості отримання соціально-економічного ефекту завдяки поліпшенню гендерної збалансованості зайнятості в енергетичному секторі України.

Завдяки таким короткотерміновим результатам очікується формування позитивних довготермінових тенденцій, зокрема щодо:

— Підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу компаній енергетики України, завдяки врахуванню ґендерної специфіки потреб і сприйняттю заходів заохочення професійного розвитку.

— Вирівнювання можливостей жінок і чоловіків реалізовувати власний професійний потенціал в енергетиці завдяки зменшенню частоти випадків гендерної дискримінації та штучного обмеження професійної мобільності в енергетиці України.

— Підвищення соціально-економічної ефективності зайнятості в енергетиці завдяки поліпшенню гендерної збалансованості галузевого
ринку праці та умов відтворення людського потенціалу галузі (зокрема, створення умов для гармонійного поєднання жінками і чоловіками професійного та сімейного життя).

Довідково:
USAID Проєкт енергетичної безпеки (ESP) тісно співпрацює з Урядом України, приватним сектором і громадянським суспільством з метою зміцнення енергетичної безпеки України та перетворення енергетичного сектору країни в сучасну рушійну силу економічного зростання, що орієнтована на ринок та інтегрована в ЄС. Енергетична безпека має вирішальне значення для незалежності та національного суверенітету України. Справжня енергетична безпека вимагає, щоб якісні енергетичні послуги були доступними, безперервними, надійними та безпечними для всіх українців.

Дізнатися більше про Проєкт можна на офіційній сторінці у Facebook: https://www.facebook.com/usaidesp/.

Проєкт «Гендерна рівність на робочому місці в енергетичному секторі» став можливим завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). ГО «ВГО «Поруч» несе повну відповідальність за викладений зміст у рамках проєкту, який не обов’язково відповідає позиції USAID або Уряду Сполучених Штатів Америки.