Волонтери “Поруч”

Волонтери “Поруч”

Протягом минулого тижня «Поруч» продовжував свою волонтерську діяльність і співпрацю з найрізноманітнішими організаціями в середині та за межами України.Так, ми проводимо з представниками британського уряду стратегічні комунікації щодо організації міграційної політики з приймання у Великій Британії громадян України, які покидають батьківщину, рятуючись від війни. 7 квітня відбулося засідання круглого столу, де ГО ВГО «Поруч» надала свої рекомендації щодо інституціональних правил.Також пройшла зустріч з представниками Шведського інституту. У її ході обговорили проблеми України та фінансування освітніх програм Шведського інституту.

Провели зустріч і з громадським сектором Швеції — а саме спілкувалися з громадськими організаціями міст Стокгольм і Мальмо щодо нових можливостей співпраці з ВГО «Поруч».8 квітня зустрілися з працівниками історичного музею Мальмо та бесідували стосовно влаштування виставки історій українців, які отримали тимчасовий прихисток у цьому місті.На всіх вищезгаданих зустрічах проводилися презентації діяльності ГО «ВГО «Поруч», розвитку інституційних та інших реформ в Україні, до впровадження яких долучилася наша громадська організація. Нагадаємо, що чимало із цих реформ фінансувалися також і платниками податків Швеції та проводилися в співпраці й за методичної підтримки шведських неурядових організацій.У неділю на центральній площі Мальмо пройшла акція «Stop the war!», у якій взяли участь волонтери «Поруч». Серед іншого вони презентували діяльність своєї організації всім мешканцям міста, що прийшли на цей захід.Також наші волонтери відвідали в лікарні кількох українців з інвалідністю, які раніше були евакуйовані з Харкова та вже отримали необхідну медичну допомогу й навіть прооперовані шведськими лікарями.А волонтерка міста Мальмо, давня щира подруга «Поруч» Justin Santana Miranda, дізнавшись про любов 9-річного Вані до катання на велосипеді, чийого «вірного залізного коня» довелося залишити в Україні, дала оголошення серед мешканців цього міста з проханням знайти йому заміну на радість хлопчику. І ось минуло лише декілька днів — і Ваня вже катається на ровері!Триває співпраця і з «внутрішнім крилом «Поруча» — тобто з тими нашими волонтерами, що залишилися в Україні та допомагають, отримуючи й передаючи необхідну допомогу тим, хто її потребує.Так, завдяки партнерству з німецькою ініціативою «Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V», Генеральним консульством в України в Гамбурзі та багатьма україно-німецькими організаціями, воїни ЗСУ отримали бронежилети, шоломи, ліки, харчові продукти та інше.А представник «Поруч» Арсен Келичавий організував збір ліків у Копичинецькій громаді та відправив їх на допомогу окупованій Каховці.Тож продовжуємо роботу й пам’ятаємо: з будь-якої, навіть зовсім невеличкої справи, зробленої на користь ближнього, починається велике добро! І це добро обов’язково переможе!

During the last week, NGO “Poruch” continued its volunteer activities and cooperation with various organizations inside and outside Ukraine.We are conducting strategic communications with representatives of the British government on the organization of migration policy for the reception of Ukrainians in the UK who are leaving their homeland to flee from the war. On April 7, a round table discussion was held, where the NGO “Poruch” provided its recommendations on institutional rules.There was also a meeting with representatives of the Swedish Institute. During it, the problems of Ukraine and the financing of educational programs of the Swedish Institute were discussed.We also met with the Swedish public sector, namely, we talked to public organizations in Stockholm and Malmo about new opportunities for cooperation with the NGO “Poruch”.On April 8, we met with employees of the Malmo Historical Museum and discussed the organization of an exhibition of stories of Ukrainians who received temporary shelter in the city.At all the above-mentioned meetings, presentations were made on the activities of the NGO “Poruch”, the development of institutional and other reforms in Ukraine, which were implemented with the help of our public organization. It should be recalled that many of these reforms were also financed by Swedish taxpayers and carried out in cooperation and with the methodological support of Swedish non-governmental organizations.On Sunday, in the central square of Malmo, the action “Stop the war!” took place, which was attended by the NGO “Poruch” volunteers, presenting the activities of their organization to all residents of the city who attended the event.Our volunteers also visited several Ukrainians with disabilities in the hospital, who had previously been evacuated from Kharkiv and had already received the necessary medical care and were even operated on by Swedish doctors.And the volunteer from Malmo, a longtime sincere friend of NGO “Poruch”, Justin Santana Miranda, finding out about the love of 9-year-old Vania to ride a bike, whose “faithful iron horse” had to stay in Ukraine, made an announcement among the inhabitants of this city asking to find a replacement for the boy’s joy. And only a few days have passed – and Vanya is already riding a bike!Cooperation is also underway with the internal wing of NGO “Poruch” – that is, with those of our volunteers who have remained in Ukraine and are helping, receiving and providing the necessary assistance to those who need it.Thus, thanks to the partnership with the German initiative “Verein der deutsch-ukrainisch Zusammenarbeit e.V”, the Consulate General of Ukraine in Hamburg and many Ukrainian-German organizations, the Armed Forces of Ukraine received bulletproof vests, helmets, medicines, food and other things.And the representative of NGO “Poruch” Arsen Kelychavyi organized a collection of medicines in the Kopychyntsi community and sent them to help the occupied Kakhovka.So let’s keep working and remember: with any, even a small thing, done for the benefit of others, a great good begins! And that good will surely win!