Проєкт у мальовничому Сакартвело

Проєкт у мальовничому Сакартвело

У Лагодехі (Грузія) з 25 липня по 8 серпня проходив молодіжний обмін Erasmus+ під назвою “Ecology challenge”. В усіх його заходах брала участь наша волонтерка Ангеліна Ковтун. Цей екопросвітницький проєкт мав на меті відкрити для молоді природну цілісність і гармонію, передбачити вплив їхніх дій на навколишнє середовище, виробити в них відповідальне ставлення до збереження природних ресурсів, популяризувати внесок у розв’язання екологічних проблем і зменшення шкоди навколишньому середовищу.

Учасники із шести країн (Швеція, Грузія, Україна, Литва, Латвія, Йорданія) отримали вагомі знання про стан природи в Європі та світі, їхню цінність і значення для всієї екосистеми Землі. Вони дізналися, як зробити свій внесок у збереження природних об’єктів, що перебувають під загрозою зникнення. Обговорювали багато нагальних тем, як-от забруднення повітря, текстилю, пластику, води, ґрунту, електронні та харчові відходи. На завершення учасники створили власні екопроєкти, застосовуючи отримані знання. Ці проєкти, з використанням інноваційних методів і технологій, допоможуть розв’язати певні екологічні проблеми як у країнах-учасницях, так і у світі загалом.

Кожен ділився знаннями про свою культуру, звичаї та традиції. Учасники мали змогу поринути в шість культурних вечорів із танцями, піснями, стравами, квестами, вікторинами та навіть невеликими фольклорними концертами. Також вони отримали нагоду спостерігати красу грузинських гір, відвідавши Лагодехський і Вашлованський національні парки, Орлину долину. Під час таких днів учасники зустрічалися з лісниками, обговорювали технології сталого ведення лісового господарства, досліджували питання збереження та відновлення біорізноманіття.

Подяка організаторам і учасникам за все!

___________________________________________________

A Project Іn Picturesque Saqartvelo

25.07-07.08.22 there was an amazing Erasmus+ Youth Exchange “Ecology challenge” in Lagodekhi, Georgia. Our volunteer Anhelina Kovtun took part in all the activities and events of this project. This eco-education project aimed to make young people discover natural integrity and harmony, foresee the effects of their actions on the environment and their feedback effect, develop a responsible attitude of young people towards the conservation of natural resources, promote the contribution to the solution of environmental problems, and the reduction of environmental damage.

Participants from 6 countries (Sweden, Georgia, Ukraine, Lithuania, Latvia, and Jordan) gained valuable knowledge and broaden the information about the state of nature in Europe and in the world, their value, and significance for the whole Earth ecosystem. They learnt ways to contribute to the retention of endangered natural sites. Many pressing topics like air pollution, textiles, plastic, water, soil, electronic and food waste were discussed. At the end, participants created their own eco-projects using the gained knowledge. These projects using innovative methods and technologies will help to solve some environmental problems in the participant countries and in the world.

Everyone shared knowledge about their culture, customs, and traditions. Participants were able to immerse in 6 cultural evenings with dances, songs, food, quests, quizzes, and even small folk concerts. They also had an opportunity to observe the beauty of the Georgian mountains, visiting Lagodekhi and Vashlovani national parks, Eagles valley. During such days, participants met forest rangers, discussed sustainable forestry technologies, and explored biodiversity conservation and restoration.

Thanks to the organizers and participants for everything!