Семінар для КДО Волині

Семінар для КДО Волині

5 жовтня в місті Луцьку відбувся семінар для консультативно-дорадчого органу з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання та протидії домашньому насильству та протидії торгівлі людьми при Волинській облдержадміністрації. Організаторами та партнерами заходу, що проходив у комбінації офлайн- і онлайн-форматів є ООН Жінки. Головною метою зустрічі було сприяння активізації діяльності КДО, створеного при ОДА, та посиленню спроможності його членів у Волинській області. На початку та протягом усього семінару з вступними словами й доповідями виступали: заступниця голови Обласної державної адміністрації, уповноважена особа (координаторка) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у Волинській області Людмила Тимощук; голова депутатського об’єднання з гендерних питань «Рівні можливості» у Волинській обласній раді Оксана Філіпчук, представниця «ООН Жінки Україна» Еріка Квапілова, керівниця проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» Нургуль Асилбєкова; національна консультантка з питань реалізації національної гендерної політики на регіональному та місцевому рівнях цього ж проєкту ООН Жінки, модераторка зустрічі Марина Сопілка; старша референтка Апарату Урядової уповноваженої з питань гендерної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Галина Жуковська, голова депутатського об’єднання з гендерних питань «Рівні можливості» Луцької міської ради Ірина Колковська. Про підсумки оцінювання інституційної спроможності Волинської області розповіла виконавча директорка «ВГО «Поруч», експертка Марія Тищенко. Крім доповідей і їх обговорень, захід містив у собі низку практичних дискусій, тренінгів і вправ по групах; а прикінцеве тестування та підбиття підсумків допомогло організаторам отримати якісний зворотний зв’язок і оцінити ступінь досягнення мети семінару.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

On October 5 a seminar on Family, Gender Equality, Demographic Development, Combating Human Trafficking, Prevention and Combating Domestic Violence was held in Lutsk at the Volyn Oblast Administration for the Advisory Body. The organizer and partner of the event, which took place both offline and online, is the «UN Women» organization. The main purpose of the meeting was to promote the intensification of the Advisory Body activities, created under the Oblast Administration, and to strengthen the capacity of its members in the Volyn Oblast. At the beginning and throughout the seminar with introductory speeches and reports spoke: Deputy Head of the Oblast Administration, the authorized person (coordinator) for gender equality of rights and opportunities in the Volyn Oblast Lyudmila Tymoschuk; the Chief of the Volyn Oblast Council Gender Equality of Opportunities Association Oksana Filipchuk; the «UN Women Ukraine» Representative Erika Kvapilova; the Head of the «Gender equality enhancement and women rights and opportunities expansion in the framework of decentralization reform in Ukraine» project Nurgul Asilbukova; national consultant on the gender policy implementation at the oblast and local levels, moderator of the meeting Marina Sopilka; Government Office Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine gender policy Agent’s senior referent Halyna Zhukovska; a member of the Lutsk City Council Gender Deputies Association for Gender Issues Iryna Kolkovska. The Volyn Oblast institutional capacity assessment results were presented by the «Poruch» executive director, expert Maria Tyshchenko. In addition to reports and discussions, the event included a number of practical discussions, trainings and group exercises; the final testing and summarizing helped  organizers to get quality feedback and assess the extent to which the goal of the seminar was achieved.