“Поруч” та  театр пантоміми “Права Людини”

“Поруч” та театр пантоміми “Права Людини”

З 11 по 19 грудня українська команда організації ГО «ВГО «Поруч» перебувала на партнерському проєкті Erasmus+, пов’язаному з правами людини, в місті Міельно, Польща. Проєкт був розділений на дві частини: перша — воркшопи та дебати, друга — театр пантоміми. Також досить важливою його складовою стали культурні вечори кожної з країн-учасниць, адже показати нашу культуру та перейнятися традиціями й духом інших країн завжди є невід’ємною частиною інтеграції. Перші дні стали насправді морально складними через смислове навантаження, що було викликане максимально глибокими та змістовними темами. Але, в решті-решт, ми всі можемо доєднатися до вислову однієї з членкинь української команди: «Я буду жах як сумувати за людьми, з якими ділилась думками, адже кожен з нас залишив частинку себе в іншому учасникові проєкту»- Дарія Гуцал, учасниця проекту. На останній день учасників очікував театральний перформенс в одній з польських шкіл, де вони мали змогу на очах у молоді творчим способом висвітлити проблему прав людини. Це стало своєрідним апогеєм усього проєкту. Цей проєкт став першим для багатьох українських представників і, на їхню думку, максимально важливо, щоби перший проєкт був такого високого рівня. Щиро дякуємо організаторам з Польщі, Італії , Румунії , Словаччини , Іспанії , усім учасникам та нашій організації «Поруч» за таку чудову можливість розвитку себе! Покидаємо проєкт з чудовим настроєм та незабутніми емоціями.
“Poruch” in international project on Human Rights discussion and pantomime theater. From December 11 to 19, Ukrainian team of NGO “Poruch” was participating in the Erasmus+ partner project on human rights in Mielno, Poland. The project was divided into two parts: the first – workshops and debates, the second – pantomime theater. “Cultural nights” organised by each of the participating countries were also particularly important, as showing our culture and embracing the traditions and spirit of other countries is always an integral part of integration. The first days were morally difficult because of semantic load caused by the most profound and meaningful topics. But in the end, we can all join the statement of one of the members of the Ukrainian team: “I’ll horribly miss all the people with whom I shared my thoughts, because each of us has left a part of ourselves in each of other project participants” – Dariia Gutsal, the participant from Ukraine. On the last day, participants put on a theatrical performance in one of Polish public schools, where they were able to highlighten the human rights issues in a creative way in the eyes of young people. This performance became an apogee of the whole project. This project was the first one for many Ukrainian representatives and, in their opinion, it is important for the first project to be of such a high standard. We sincerely thank the organizers from Poland, Italy, Romania, Slovakia, Spain, all the participants and our organization “Poruch” for such a wonderful opportunity to develop ourselves! We leave the project with great mood and unforgettable emotions.