Відбір шкіл-учасниць третьої когорти проєкту «Школа Миру»

Відбір шкіл-учасниць третьої когорти проєкту «Школа Миру»

Громадська організація «ВГО «Поруч» розпочинає відбір шкіл-учасниць третьої когорти проєкту «Школа Миру». Мета проєкту — сприяти школам у розвитку миробудування та медіації шляхом поширення культури мирного розв’язання конфліктів у дітей і молоді. Протягом двох років більше ніж 2000 осіб підвищили свої знання з ненасильницької комунікації та миробудування, 12 шкіл отримали фінансування на створення класів миру, чотири виїзні табори закарбувалися в пам’яті наших учасників на все життя, а зустріч випускників об’єднала представників восьми регіонів України в одному місці. Протягом проєктного року ВГО «Поруч» надаватиме Школам Миру постійну консультаційну, організаційну, методичну та експертну підтримку. Подання заявки Учасники конкурсу заповнюють Заявку за покликанням та направляють її до 11 лютого 2022 р. Розгляд заявок здійснюється до 25 лютого 2022 р. Заявка для закладів загальної середньої Волинської, Донецької, Кіровоградської, Луганської, Тернопільської, Черкаської областей: http://surl.li/baoss Результат конкурсу оголошується 28 лютого 2022 р. на сайті ВГО «Поруч» http://poruch.com.ua/ та повідомленням на електронну пошту. Контакти: Трофименко Марія – асистентка проєкту ВГО «Поруч», +38098 870 21 69 Електронна адреса: info@poruch.ua #школамиру #поруч #ФондЗахист #ChildFundDeutschland #Poruch #ZakhystKherson

«Poruch» starts the selection of schools participating in the third cohort of the «School of Peace»
project. The aim of the project is to assist schools in the development of peacebuilding and mediation by
spreading a culture of peaceful conflict resolution among children and youth. In two years, more than
2,000 people improved their knowledge of nonviolent communication and peacebuilding, 12 schools
received funding for peace classes, four field camps were etched in the memory of our participants for
life, and the alumni meeting brought together representatives of eight regions of Ukraine. During the
project year, «Poruch» will provide ongoing consulting, organizational, methodological and expert
support to the Schools of Peace. Submission of the application: contest Participants fill in the Application
form using the link below and send it by February 11, 2022. Applications are considered until February
25, 2022. Application for schools of Volyn, Donetsk, Kirovograd, Luhansk, Ternopil, Cherkasy regions:
http: // surl. li / baoss The results of the competition wil be announced on the «Poruch» website
http://poruch.com.ua/ and by e-mail on February 28, 2022. Contacts: Trofimenko Maria – assistant of
the «Poruch» project, +38098 870 21 69 E-mail: info@poruch.ua #schoolofpeace #poruch

ProtectionFoundation #ChildFundDeutschland #Poruch #ZakhystKherson