ВГО «Поруч» доєдналася до посилення співпраці між органами влади та волонтерськими організаціями в регіоні Балтійського моря

ВГО «Поруч» доєдналася до посилення співпраці між органами влади та волонтерськими організаціями в регіоні Балтійського моря

19–20 червня лідерка ГО «ВГО «Поруч» Марія Тищенко як один із запрошених спікерів взяла участь у конференції в Гамбурзі (Німеччина) в рамках проєктів VOALA та BYFORES. Обидва проєкти спрямовані на стимулювання стійкості до стихійних лих через посилення інклюзивної та міжсекторальної співпраці між органами влади й волонтерськими організаціями в подоланні кризових ситуацій.

Ця подія зібрала практиків і експертів з усього регіону, що мають досвід волонтерської роботи та працюють у сфері цивільного захисту в регіоні Балтійського моря. Особливу увагу на заході приділили співпраці та координації між волонтерами й органами цивільного захисту в регіоні, а також зміцненню молодіжного волонтерства. У конференції взяли участь представники волонтерських організацій, міжнародних організацій, посадовці органів цивільного захисту, міських рад і наукових кіл.

Серед іншого на конференції висвітлювалися вже отриманні досягнення в цьому напрямі, розроблювалися майбутні пріоритети й цілі та було оголошено про офіційне створення Мережі волонтерів і місцевих акторів у регіоні Балтійського моря.

Другий день конференції розпочався зі жвавої дискусії про різноманітні аспекти волонтерства. У ході свого виступу Марія Тищенко поділилася з колегами досвідом ВГО «Поруч» у зміцненні культури взаємодопомоги та шляхами активізації та залучення більшої кількості волонтерів у сферу цивільного захисту. Спікерка детально наголошувала на питанні мотивації людей і зв’язку між різними культурами.

У порядку денному не оминули й питання надання допомоги Україні та обговорення подальших кроків для зміцнення стійкості нашої країни.

Спільна робота на всіх рівнях суспільства — державні органи влади пліч-о-пліч з організаціями громадянського суспільства, волонтерами, дослідниками й бізнесом — це те, що зробить усі країни сильнішими, безпечнішими та стійкішими. Готовність допомагати й захищати слід вважати одним із найцінніших активів у роботі зі зменшення ризику катастроф і цивільного захисту.

NGO “Poruch” joined the strengthening of cooperation between authorities and volunteer organizations in the Baltic Sea region

On June 19-20, the NGO “Poruch” leader Mariia Tyshchenko, as one of the invited speakers, took part in a conference in Hamburg (Germany) within the framework of the VOALA and BYFORES projects. Both projects aim to promote resilience to natural disasters by strengthening inclusive and cross-sectoral cooperation between authorities and volunteer organizations in crisis management.

This event brought together practitioners and experts from across the region who have experience in volunteering and working in the field of civil protection in the Baltic Sea region. Participants at the event paid particular attention to cooperation and coordination between volunteers and civil defense bodies in the region and strengthening youth volunteerism. The conference was attended by representatives of volunteer organizations, international organizations, civil defense officials, city councils, and academic circles.

Among other things, the conference highlighted the achievements in this direction and developed future priorities and goals. It officially announced the creation of the Network of Volunteers and Local Actors in the Baltic Sea Region.

The second day of the conference started with a discussion about various aspects of volunteering. During her speech, Mariia Tyshchenko shared with her colleagues the experience of the NGO “Poruch” in strengthening the culture of mutual aid and ways to activate and involve more volunteers in the field of civil protection. The speaker detailed the people’s motivation and the connection between different cultures.

The agenda also included the issue of providing aid to Ukraine and discussing further steps to strengthen the country’s stability.

Working together at all levels of society – government alongside civil society organizations, volunteers, researchers, and businesses – will make all countries safer,  more potent, and more resilient. The willingness to help and protect should be considered one of the most valuable assets in disaster risk reduction and civil protection.